Bæredygtighed

FN17 verdensmål er blevet en del af strategien

Ravendo A/S er en produktionsvirksomhed, der har et stort CO2 aftryk. Vi er bevidste om vores ansvar som virksomhed og bestræber os på at gøre det rigtige, når det gælder bæredygtighed. Det gør vi ved at tænke bæredygtighed ind i de beslutninger, hvor det giver mening, og vi arbejder derfor aktivt med de FN17 Verdensmål, som vi kan påvirke. Helt konkret arbejder vi med Verdensmål nr. 4, 8 og 12. Det er i alt fra produkter til materialevalg, socialt ansvar og uddannelse.

I 2021 vandt vi årets Verdensmålspris i forbindelse med Viborg Business' Award Show 2021 for særligt vores indsats på det sociale område.

VORES MÅL

... at tænke bæredygtighed ind i alle beslutninger og arbejde aktivt med flere af Verdensmålene.

Uddannelse

Verdensmål nr. 4 handler om uddannelse, og hos Ravendo lægger vi meget vægt på at give alle vores medarbejdere muligheden for at uddanne sig under deres ansættelse hos os. En del af vores medarbejdere er startet som ufaglærte men har undervejs tilegnet sig kurser, beviser og uddannelser, som ruster dem i både deres nuværende og fremtidige ansættelse. Det betyder ikke, at alle medarbejdere har taget imod tilbuddet, for hos Ravendo skal der være plads til alle uanset faglig baggrund.

Socialt ansvar

Hos Ravendo har vi ligeledes et kerneområde, der hedder socialt ansvar. Vi tager unge og folk, der er på kanten af arbejdsmarkedet, ind i virksomheden. Her får de hurtigt ansvarsområder og bliver en vigtig del af arbejdspladsen. Socialt ansvar hører under Verdensmål nr. 8, der handler om anstændige jobs og økonomisk vækst.

Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål nr. 12 handler om ansvarligt forbrug og produktion, hvilket er et nøgleparameter for os hos Ravendo. Her arbejder vi bl.a. med lang holdbarhed, og det afspejles eksempelvis i alle materialevalg, hvor der er fokus på kvalitet og robusthed. Vores produkter er fremstillet af udvalgte kvalitetsmaterialer, og de er dansk produceret ud fra tanker om kvalitet, ergonomi, kvalitet, holdbarhed og brugervenlighed. Vores produkter er et modstykke til køb og smid væk-mentaliteten, da produkterne er svære at slide op.